माझ्या भीमरायावानी सांगा पुढारी होईल का lyrics

Lyrics
सुज्ञानाचा निर्मळ झरा
भीमासारखा माणूस खरा
जन्मा येईल का
माझ्या भीमरायावानी सांगा पुढारी होईल का
असा पुढारी होईल का 
सांगा पुढारी होईल का 
मानापानाला कधीच नाही चुकून हपापणारा
धनराशीला पाहून कधी कर्तव्य ना चुकणारा
वादळातली समाज नौका किनारी लावील का
माझ्या भीमरायावानी सांगा पुढारी होईल का

करुणेचा सागर होऊन करुणेने कळवळणारा
दीनदलितांसाठी दिन रात्री तळमळणारा
भीमासारखा कर्तृत्वाचा पहाड होईल का
माझ्या भीमरायावानी सांगा पुढारी होईल का

देशविदेशी जनता ज्ञान बघून चकित होई
अशी भीमाची करणी तिला जगात मोलच नाही
अशीच गोधन दीनदलितांची ओझी वाहील का
माझ्या भीमरायावानी सांगा पुढारी होईल का
Lyrics: गोधन सावंत 
Singer: मिलींद शिंदे 
All Buddha Bhim Geet LYRICS are available on this blog.

Collection of inspirational, informative, educative and popular compositions on Buddha geetmala
This website is provide best quality bhim geet lyrics
LYRICS NODE

Leave a Comment

Your email address will not be published.