Anusara shikavan buddhachi lyrics | अनुसरा शिकवण बुद्धाची lyrics

Anusara shikavan buddhachi lyrics | अनुसरा शिकवण बुद्धाची lyrics

अनुसरा शिकवण बुद्धाची
 
Anusara shikavan buddhachi buddha geet lyrics| अनुसरा शिकवण बुद्धाची lyrics

जीवनातल्या मंदिरी बांधा

पूजा समतेची

अनुसरा शिकवण बुद्धाची


अज्ञानी हा समाज सगळा
दैवाहाती माणूस दुबळा
सर्वावरती पाखर असुद्या अपुल्या मायेची
अनुसरा शिकवण बुद्धाची

युद्धामधुनी विनाश आहे
विनाशातूनी दुःखच वाहे
शस्त्राहूनही महान जगती
शांती अहिंसेची

अनुसरा शिकवण बुद्धाची

दीप आपुला आपण व्हा रे
तम अज्ञाना दूर करा रे
हृदयी अपुल्या ओढ असुद्या
सम्यक ज्ञानाची

अनुसरा शिकवण बुद्धाची


जीवनातल्या मंदिरी बांधा

पूजा समतेची

अनुसरा शिकवण बुद्धाची

 

close