भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे / Bhartiya Ghatnecha Tu Shilpkar aahe lyrics

भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे / Bhartiya Ghatnecha Tu Shilpkar aahe lyrics

भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे
भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे / Bhartiya Ghatnecha Tu Shilpkar aahe lyrics


भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे

सुगंधापरी तव किर्ती दिगंतात वाहे

भक्तिभाव श्रद्धासुमने तुला अर्पिताना
कंठ दाटूनी ये अमुचा पूर लोचनांना
तुझी स्मृती अंतःकरणी दुःख कोरताहे
सुगंधापरी तव किर्ती दिगंतात वाहे

शूद्र म्हणुनी जे जे मानव हीन लेखलेले
तमातून काढून त्या तू प्रकाशित केले
कोटी कोटी जनतेचा तू मार्गदीप आहे
सुगंधापरी तव किर्ती दिगंतात वाहे

चंदनापरी तू झिजूनी कष्ट सोसलेस
ज्ञानसूर्य तूचि अमुचा तूच बोधिवृक्ष
तुझी कथा इतिहासाला साक्षीभूत आहे
सुगंधापरी तव किर्ती दिगंतात वाहे

भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे
सुगंधापरी तव किर्ती दिगंतात वाहे
close