bhim aawadina bai khai kanda ni bhakar lyrics | भीम आवडीनं बाई, खाई कांदा न भाकर lyrics

कांदा न भाकर
भीम आवडीनं बाई, खाई कांदा न भाकर lyrics / bhim aawadina bai khai kanda ni bhakar lyricsजरी झाला बॅरिस्टर तरी पडला ना विसर

भीम आवडीनं बाई, खाई कांदा न भाकर

नको पुरणाची पोळी,आणि गोडधोड खाया
वाटू लसणाची चटणी,संग तोंडी लावाया
तो अति आनंदानं, बाई जेवंल पोटभर
     भीम आवडीनं बाई, खाई कांदा न भाकरभीम आवडीनं बाई, खाई कांदा न भाकरचिकनं चोपडं खायाचा,नाही भीमाला शौक
या समाजसेवेची,त्याला लागलीया भूक
पंचपक्वान्न स्वादिष्ट,ना जेवला वेळेवर
     भीम आवडीनं बाई, खाई कांदा न भाकर

त्या गोऱ्या सायबाचा,होता गुलामाला धाक
पण बाबासायबानी, कापलं गुलामीच नाक
-----------------  त्यानं मारिली ठोकर
     भीम आवडीनं बाई, खाई कांदा न भाकर

आडातलं भरलय, त्या गडी संजयानी
तांब्याभरून देऊ, त्याला माठातलं पानी
हे जेवण जिरवाया, टाकू दुधात साखर
     भीम आवडीनं बाई, खाई कांदा न भाकर

शब्दरचना: संजय वाघचौरे
गायक: मिलिंद शिंदे
संगीत: प्रल्हाद शिंदे

Comments