विजयादशमी दिनी lyrics buddha bhim geet lyrics


विजयादशमी दिनी lyrics buddha bhim geet lyrics


श्री बुद्धाच्या चरणावरतीविजयादशमी दिनी
दीक्षा आम्हा दिली भीमानेमंगल दिन तो जनीं

मूळ गाडण्या विषमतेचेमार्ग असा वेचला
मानवतेचा अन समतेचा धर्म नवा घेतला
श्री बुद्धाच्या महामंत्राचानिनादला तो ध्वनी

थोर भाग्य हे दलित जनाचे भीमरत्न लाभले
व्यथा तयाची दूर जाहलीकार्य महा साधले
सोने लुटूनी मांगल्याचे लोक हर्षले मनी

कितीक झाले या अवनीवरसंत मुनी ज्ञानी
करू न शकले आजवरी तेकेले भीमाने झणी
उद्धरली नवकोटी जनतारूढी मोडुनी जुनी
दीक्षा आम्हा दिली भीमानेमंगल दिन तो जनीं

Comments