चांदण्याची छाया, कापराची काया lyrics / Chandanyachi Chhaya lyrics

चांदण्याची छाया, कापराची काया lyrics / Chandanyachi Chhaya lyrics


चांदण्याची छाया, कापराची काया lyrics / Chandanyachi Chhaya lyrics


चांदण्याची छाया, कापराची काया
माऊलीची माया होता, माझा भीमराया

चोचीतला चारा, देत होता सारा
आईचा उबारा देत होता सारा ;
भीमाईपरी चिल्यापिल्यांवरी
पंख पांघराया होता, माझा भीमराया

बोलतात सारे, विकासाची भाषा
लोपली निराशा आता लोपली निराशा;
सात कोटी मधी, विकासाच्या आधी
विकासाचा पाया होता, माझा भीमराया

झाले नवे नेते, मलाईचे धनी
वामनच्या मनी येती जुन्या आठवणी;
झुंज दिली खरी, रामकुंडावरी
दगड गोटे खाया होता, माझा भीमराया

--- लोकशाहीर वामनदादा कर्डक
close