कायदा भीमाचा पण फोटो गांधीचा lyrics

कायदा भीमाचा पण फोटो गांधीचा lyrics

चाल  कॅसेटप्रमाणे....

कायदा भीमाचा...
पण फोटो गांधीचा...
शोभून दिसतो का नोटावर..२
किती शोभला असता,
भीम नोटावर, टाय अन कोटावर...


खरा देशप्रेमी ठरला भीम घटनाकार
विद्वेलाही पुरून उरला,
असा विद्याधर
देशा सावरल...
त्या गांधीला तारलं...
पेनाच्या त्या टोकावर..२
किती शोभला असता,
भीम नोटावर, टाय अन कोटावर...


राष्ट्रपिता गांधी आणि
जवाहर होते,
त्यात एक महान माझे भिमराव नेते,
ना कधीच हरले..
मागे ना सरले...
केला इशारा त्या बोटावर..२
किती शोभला असता,
भीम नोटावर, टाय अन कोटावर...


सत्य हित सर्वांचे,
भीमानेच पहिले,
म्हणून आज स्वतंत्र टिकून राहिले,
मित्तल, अंबानी...
ऋणी भीमाचे...
थोर उपकार टाटा वर..२
किती शोभला असता,
भीम नोटावर, टाय अन कोटावर...
कोटी कोटी साधनांचा..
भीम वाली ठरला..
बहुजनांच्या हितासाठी देशोदेशी फिरला
अमोल कीर्ती...
गाजे भू वरती...
सर्वांच्या या ओठावर...२
किती शोभला असता,
भीम नोटावर, टाय अन कोटावर...
कायदा भीमाचा...
पण फोटो गांधीचा...
शोभून दिसतो का नोटावर..२
किती शोभला असता,
भीम नोटावर, टाय अन कोटावर...
close