Mazya bhimachya navacha lyrics

Mazya bhimachya navacha lyrics

Mazya bhimachya navacha lyrics  Buddha bhim geetmala

माझ्या भीमाच्या नावाचं
कुंकू लाविलं रमानं
कुंकू लाविलं रमानंकुंकू लाविलं रमानं

असे मधुर मंजुळ वाणी
ऐका रमाईची कहानी
वागे घरात नेमानं
कुंकू लाविलं रमानं

नाही गेली आज्ञाबाहेर
कधी आठवलं ना माहेर
केला संसार दमानं
कुंकू लाविलं रमानं

नाही केली आशा सोन्याची
करी चिंता सदा धन्याची
ठेवी पतीचा सन्मान
कुंकू लाविलं रमानं

रमा उपवाशी राहिली
दीन दलितांची माऊली
नाव कमविलं श्रमानं
कुंकू लाविलं रमानं
Majha bhimachya navach……
Ho…o…..
Majha bhimachya navach……
Kunku lavil rman
Majha bhimachya navach
Kunku lavil rman….4
Majha bhimachya navach……
Kunku lavil rman


Ase mdhur manjul wa..ni
Eka ramaichi kahani…
Ase mdhur manjul wa..ni
Eka ramaichi kahani…
Vage gharat neman……
oo….ho…………
Vage gharat neman……
Kunku lavil rman….5

Majha bhimachya navach……
Kunku lavil rman

Rma upvashi..ra..hili.
Din dalitachi mauli………
Rma upvashi..ra..hili.
Din dalitachi mauli
Nav kamvile shramane
Ho….ooo……..
Nav kamvile shramane
Kunku lavil rman….5
Majha bhimachya navach……
Kunku lavil rman
Nahi keli aasha sonyachi
Kri chinta sdda dhanyachi..
Nahi keli aasha sonyachi
Kri chinta sdda dhanyachi
Tevi pticha samman..ho…o
Tevi pticha samman..
Kunku lavil rman….5
Majha bhimachya navach……
Kunku lavila RamanKale nanda ashi..hi bai
Jhali navkotichi aai.
Kale nanda ashi..hi bai
Jhali navkotichi aai.
Ti vagili pramane….oo..ho
Kunku lavil rman….5
Majha bhimachya navach……
Kunku lavil rman
Majha bhimachya navach……
Kunku lavil rman
Kunku lavil rman….3
Majha bhimachya navach……
Kunku lavil rmanMazya bhimachya navacha lyricsclose