pimpalachya panavar lyrics | पिंपळाच्या पानावर lyrics

pimpalachya panavar lyrics | पिंपळाच्या पानावर lyrics


पिंपळाच्या पानावर lyrics / pimpalachya panavar lyrics buddha bhim geet
pimpalachya panavar lyrics

पिंपळाच्या पानावरपाहिले चित्र गौतमाचे
बोधिवृक्षाने कथन केलेते चारित्र्य गौतमाचे


किती घोर तपस्या तीदेहाचे वारूळ झाले
बुद्धगया अजंठा हीसाक्षात वेरूळ आले
अष्टगाथा मंगलमय तेपावित्र्य गौतमाचे
पिंपळाच्या पानावर, पाहिले चित्र गौतमाचे...1


या सावलीत माझ्याविश्वाची माऊली ती
ह्रदयात मानवाच्याधम्मज्योत लाविली ती
जग जिंकूनी झालेते मित्र गौतमाचे
पिंपळाच्या पानावर, पाहिले चित्र गौतमाचे...2


कधी केला नाही गर्वना वाद कधी केला
तरी देश आज म्हणतोमी बुद्धाचा चेला
बुद्धाने बुद्ध पाहेसचित्र गौतमाचे
पिंपळाच्या पानावर, पाहिले चित्र गौतमाचे...3


लिहिले कुठेच नाहीहा माझा धम्म आहे
निर्वाणपदानंतरया जगी स्तुप आहे
भिमदुतास कळले तेसन्मित्र गौतमाचे
पिंपळाच्या पानावर, पाहिले चित्र गौतमाचे...4

बोधिवृक्षाने कथन केलेते चारित्र्य गौतमाचे..
पिंपळाच्या पानावर, पाहिले चित्र गौतमाचे

गायक : प्रल्हाद शिंदे 
शब्दरचना :
close