pratham namo gautama chala ho lyrics in marathi

pratham namo gautama chala ho lyrics in marathi

pratham namo gautama chala ho lyrics in marathi
aa…aaa….aaa…aaa.
shanti dutachya vaibhashali
jauniya aashrama jauniya aashrama
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama

coras
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama

Singer
shanti dutachya vaibhashali
jauniya aashrama jauniya aashrama
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama

corus. 
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama
Ttha gatachi tatv pranali
aa…aa….aaa….
aaca
aachrnyachi mubha milali
aa….aa….aaa….
jivnanande aaj baharli vaishakhi pornima
vaishakhi pornima

Corus
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama
Kru budhmay ubhya dharela
aa…aaa….aaa….
bet mnicha nit erela
aa…aa…aaa..
rmya chndrama aaj udela
ethech thode rma ethech thode rma

Corus
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautamashudra silach leun len
aa..aaa..aaa.
bhuddm sharnam gau gaan
aa..aaa….aaa
kruya pavan apule jivan houan sare jma
houan sare jma

Corus
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama


shanti dutachya vaibhashali
jauniya aashrama jauniya aashrama
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama

Corus
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautama
pratam namu Gautama chala ho
pratam namu Gautamapratham namo gautama chala ho lyrics in marathi
close