तीला फिरवीन माझ्या गाडीवर TILA FIRVIN MAZYA GADIVAR LYRICS in hindi

तीला फिरवीन माझ्या गाडीवर TILA FIRVIN MAZYA GADIVAR LYRICS in hindi

TILA FIRVIN MAZYA GADIVAR lyrics

TILA FIRVIN MAZYA GADIVAR song details

Album : Marathi Album Song
Song : Tila Firvin Mazya Gadivar
Singers : Raj Hiwale
Musics : Gaurav Rupawate
Lyrics : Kailash More
Lyrics/Music: Kailash More
Director: Sanket Shekhar Patil
Producer: Yogesh Sukhdev Kadam
Cast: Dev Zumbrey, Jyoti Shetsandi, Sarvesh Chorghade
Special Effects Director: Vijayraj Mahadev Adagale

TILA FIRVIN MAZYA GADIVAR lyrics in hindi

देखण्या रूपाची पोरगी माझ्या मामाची
देखण्या रूपाची पोरगी माझ्या मामाची (×२)
देखण्या रूपाची पोरगी माझ्या मामाची
देखण्या रूपाची पोरगी माझ्या मामाची (×२)
लाईन मारते माज्यावर
लाईन मारते माज्यावर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर


सारखी सवपणात येते मी जवळ नसताना
गोड गाळामधीं हस्ती मी असताना
सारखी सवपणात येते मी जवळ नसताना
गोड गाळामधीं हस्ती मी असताना
खरं सांगतो राव माझ्या मामाची पोर
एक नंबर दिसती साडी वर
एक नंबर दिसती साडी वर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
अहाहा तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर (×२)


तिरची मारून ती देते मला लाईन
नजर माज्या नजरेला करून घेते जॉईन
तिरची मारून ती देते मला लाईन
नजर माज्या नजरेला करून घेते जॉईन
हि आहे खरी धीट
गुसळि काळजात नीट
हि आहे खरी धीट
गुसळि काळजात नीट


तिने जादूच केली माज्यावर
तिने जादूच केली माज्यावर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
close