6 december 56 sali song lyrics

6 december 56 sali song lyrics

6 december 56 sali song lyrics buddha bhim geet
6 december 56 sali song lyrics
६ डिसेंबर ५६ साली,
वेळ कशी ती हेरली
दृष्ट काळाने भीमरायाची
प्राणज्योत ती चोरली
कोरस —
बुद्धम सरणंम गच्छामी
धम्मंम सरणंम गच्छामी
संघम सरणंम गच्छामी
टपून बसला होता काळ
कसा महापुरुषावरती
देशोदेशी वार्ता पसरता
हादरून गेली हि धरती
काळजातील हंस हरपला
दर्याला आली भरती
सूर्य बुडाला अंधार झाला
म्हणून जनता हि झुरती
प्रगतीचे ते युगे दीनाची
गुपित मागे सारली
दृष्ट काळाने भीमरायाची
प्राण ज्योत ती चोरली
कोरस —
बुद्धम सरणंम गच्छामी
धम्मंम सरणंम गच्छामी
संघम सरणंम गच्छामी
देशहिताच्यासाठी लिहूनी
गेला कायद्याची गाथा
नमून फक्त आयुष्यामध्ये
बुद्धा चरणी तो माथा
हरपली आई हरपली माई
हरपली माता अन पिता
बाली देशाचा निघून गेला
कोण होईल तैसा आता
बैरीन रातीची ती मर्जी
दुरांधावर ती फिरली
दृष्ट काळाने भीमरायाची
प्राण ज्योत ती चोरली
कोरस —
बुद्धम सरणंम गच्छामी
धम्मंम सरणंम गच्छामी
संघम सरणंम गच्छामी
सात कोटीचा प्रकाश गेला
झाली जीवाची लाही
भिमापाठी या जगात आता
बाली उरलेलेला नाही
असे म्हणूनी दलित सारे
रडू लागे धाई धाई
चैत्यभूमीच्या ठिकाणी अश्रू
गंगेसवे नयनी वाही
असुन कोटी पिले तरी जी
भीममूर्ती ना तारली
दृष्ट काळाने भीमरायाची
प्राण ज्योत ती चोरली
कोरस —
बुद्धम सरणंम गच्छामी
धम्मंम सरणंम गच्छामी
संघम सरणंम गच्छामी
हर्ष कोपले सुख लोपले
बाळाचे अन आईचे
थोर उपकार देशावरती
आहे भीमाच्या शाहीचे
महामानवाने ते केले
कृत्य असे नबलाईचे
बुद्ध धम्माचे रोप लावूनी
फुल उमलली जाईचे
लढा देऊनी गुलामगिरीला
अंधश्रद्धा ती मारली
दृष्ट काळाने भीमरायाची
प्राण ज्योत ती चोरली
कोरस —
बुद्धम सरणंम गच्छामी
धम्मंम सरणंम गच्छामी
संघम सरणंम गच्छामी
शान जळता भारत भूची
चितेवरती हो पाहीली
पाहताक्षणी काशीनंदानी
आदरांजली वाहली
डबडबलेल्या अश्रूंनीही
महिमा त्यांची गाहिली
अमर झाली भीमाची कोर्ती
डोळ्याने मी पाहली
जाता जाता हृदयी आमच्या
मूर्ती बुद्धाची कोरली
दृष्ट काळाने भीमरायाची
प्राण ज्योत ती चोरली
६ डिसेंबर ५६ साली,
वेळ कशी ती हेरली
दृष्ट काळाने भीमरायाची
प्राणज्योत ती चोरली
कोरस —
बुद्धम सरणंम गच्छामी
धम्मंम सरणंम गच्छामी
संघम सरणंम गच्छामी
6 December 56 sali lyrics,
6 december 56 sali song lyrics in marathi,
6 december 56 sali song writing in marathi,

6 december 56 sali mp3 song download,

6 december 56 sali song,
6 december 56 sali video song download,
6 december 56 sali lyrics,
6 december 56 sali mp3 song free download,
6 december 56 sali song writing in marathi lyrics,
6 december 56 sali whatsapp status

Ambedkar said in 1935 that he was born a Hindu but would not die a Hindu. He viewed Hinduism as an “oppressive religion” and started to consider conversion to any other religion. In Annihilation of Caste, Ambedkar claims that the only lasting way a true casteless society could be achieved is through destroying the belief of the sanctity of the Shastras and denying their authority. Ambedkar was critical of Hindu religious texts and epics and wrote a work titled Riddles in Hinduism in 1954 to 1955. The work was published posthumously by combining individual chapter manuscripts and resulted in mass demonstrations and counter demonstrations.

All Buddha Bhim Geet LYRICS are available on this blog.

Collection of inspirational, informative, educative and popular compositions on Buddha geetmala
This website is provide best quality bhim geet lyrics
LYRICS NODE

Leave a Comment

Your email address will not be published.