BHASTES JASHI lyrics | Keval Walanj | Amol-Nitin | Marathi song

BHASTES JASHI Song Lyrics

Song Details

Singer: Keval Walanj & Nitin Kute
Music: Nitin Kute-Amol Date
Lyrics: Prashant Tidke

BHASTES JASHI Song Lyrics in marathi

उन्हा मधली सर ओली
परदेशात माय बोली
भासते जशी
तू भासतेस तशी
काठावरची अधीर लाट
गावाकडची पायवाट
भासते जशी
तू भासतेस तशी
हो भास् हा तुझा 
होतो रोज मजला का
ही आस का तुझी 
लागे रोज़ या जीवा
ध्यास लागला 
तुझा आहे होण्याचा
सहवास हा तुझा
वाटे का हवा हवा
हृदया मधली ती आरोळी
आनंदाची एक टाळी
मंद झुळूक ती सांजवेली
भासते जशी
तू भासतेस तशी
भर रातीला रातरानी
पुराणातली गोड कहानी
भासते जशी
तू भासतेस तशी
हो रोज रातिच्या 
स्वप्नामधे तुला बघतो
तुझ्या मनातले वाचावे कैसे
मी रोज़ शिकतो
मी राजा जर तरची राणी
सुरुवात अन अंत दोन्ही
भासतात जशी
तू भासतेस तशी  
भासतात जशी
तू भासतेस तशी 
भासतात जशी
तू भासतेस तशी 
All Buddha Bhim Geet LYRICS are available on this blog.

Collection of inspirational, informative, educative and popular compositions on Buddha geetmala
This website is provide best quality bhim geet lyrics
LYRICS NODE

Leave a Comment

Your email address will not be published.