Chandan Vrukshasaman Hota lyrics | चंदन वृक्षासमान होता lyrics

चंदन वृक्षासमान होताभीमराव झिजला
जीवननौकेचा तो अमुच्यादीपस्तंभ ठरला
स्वानुभवाने दुःखे अमुचीजाणूनिया घेतली
विद्रोहाची फुले तयानेकरात आमुच्या दिली
संघटनेचा संघर्षाचा कानमंत्र हि दिला
महाराष्ट्राच्या भूमीवरती धर्मयुद्ध घडविले
महाडात ते तळे तयाने बंधमुक्त करविले
वैषम्याच्या बुरुज तटालासुरुंग हि लाविला
बहुज हिताय बहुजन सुखाय घटना नव निर्मिली
न्याय बंधुता समता नीतीतत्त्वे प्रतिपादिली

स्त्री-शुद्राच्या कल्याणाचाकायदाच घडविला
जीवननौकेचा तो अमुच्यादीपस्तंभ ठरला

All Buddha Bhim Geet LYRICS are available on this blog.

Collection of inspirational, informative, educative and popular compositions on Buddha geetmala
This website is provide best quality bhim geet lyrics
LYRICS NODE

Leave a Comment

Your email address will not be published.