Guri

নিরা ইশ্ক লিরিক্স – গুরি

Nira Ishq Lyrics Guri

Song Details:
Song: Nira Ishq
Singer: Guri
Music: Sharry Nexus
Featuring Artists: Guri , Sara Khatri
Label: GeetMP3

Nira Ishq Lyrics in Bengali

হান গুচি পাই মইন নাই রাখদি
গাল না কদে কারে মেরে হক দি
গুচি পাই মইন নাই রাখদি di
গাল না কাদে কারে মেরে হক দি

মেরে লিয়ে এক পাল না তেরে কো
গুট তে তেরে iডি আ ইক লখ দি

তেরে লই সারি দুনিয়া গাদি মৈং
ভে তু নি তাকদা মাইনু
হ্যায় ভে সারি দুনিয়া গাদি মেইন
ভে তু নি তাকদা মাইনু

নীরা ইশক আয়ন তু না পতা তেণু
মৈন তেরেগে পিছে না তক্কে মাইনু
নীরা ইশক আয়ন তু না পতা তেণু
মৈন তেরেগে পিছে না তক্কে মাইনু

ওরে মেরে দিল চ ইক্কো রিজ এএ
রিজ কার্দে পুরী কর দে মেরি
মৈন শাড়ি উমর লই বানকে রহনা
রহনা এ গুরি তেরী

ওরে মেরে দিল চ এককো রিজ আে
রিজ কার্দে পুরী কর দে মেরি
মৈন শাড়ি উমর লই বানকে রহনা
রহনা এ গুরি তেরী

ভী কিত্তে রেহনে এ, ভী কিত্তে রহনে এ e
ভী কি না বেহনা এ, ভী কি না বেহে এে
কিত্তে রেহনে, কিভেন না বেহনে
এক বাড়ী দাস জা সানু

নীরা ইশক আনে তু, ইশক আনে তু
ইশক আয়ন তু, ইশক আনে তু
নীরা ইশক আনে তু, ইশক আনে তু
ইশক আয়ন তু, ইশক আয়ন…

তেরে হাত ভিছ হাত মেরা
তেরে তে এক বাস বাসে মেরা
তেরে হাত ভিছ হাত মেরা
তেরে তে এক বাস বাসে মেরা

মেরে তে কই সোহনি মিল জা জে
ওহ দিল হাই দিল ধড়কে না তেরা

দিন তান মেইনু দিসদা হর থান তু
তে রাতি সুপন্যা বিচ ভি তু
দিন তান মেইনু দিসদা হর থান তু
তে রাতি সুপন্যা বিচ ভি তু

নীরা ইশক আয়ন তু না পাতা তাইনু
মৈন তেরেগে পিছে না তক্কে মাইনু
নীরা ইশক আয়ন তু না পাতা তাইনু
মৈন তেরেগে পিছে না তক্কে মাইনু
নীরা ইশক ইয়া তু, নীরা ইশক ইয়া তু

লিখেছেন: গুরি

Nira Ishq Lyrics in Urdu

ہان گوچی پئی مائیں نئ رکدی
گال نا کڑے کرے میرے ہاک دی
گچی پئے میiن ن R رکdiدی
گال نا کڑے کرے میرے حق دی

میرے لیئے ایک پل نہ تیرا کو
گٹ تی تیری غادی آ اک لاکھ دی

تیرے لئی ساری دنیا گاڈی مین
وی ٹو نی تکڈا مینو
حے وی ساری دنیا گاڈی مین
وی ٹو نی تکڈا مینو

نیرا عشق عین ٹو نہ پاٹا تیانو
مین تیرے ایج پچے نہ تککے مینو
نیرا عشق عین ٹو نہ پاٹا تیانو
مین تیرے ایج پچے نہ تککے مینو

اوہ میرے دل چہ اککو رجھ ای
رج کردے پوری کر دی میری
مین ساری عمر لئی بنکے راہنا
رہنا ای گوری تیری

اوہ میرے دل Ch اککو رجھ ای
رج کردے پوری کر دی میری
مین ساری عمر لئی بنکے راہنا
رہنا ای گوری تیری

وی کٹھے رہنے ای ، وی کٹھے رہنے ای
وی کی نہ بیہنا آے ، وی کی نہ بہنے ای
کتھے ریہنے ، کیوین نا بہنے
ایک باری داس جا سانو

نیرا عشق عین تو ، عشق عین ٹو
عشق عین تو ، عشق عین ٹو
نیرا عشق عین تو ، عشق عین ٹو
عشق عین تو ، عشق عین…

تیرے ہتھ وچ ہتھ ہوو میرا
تیرے تے اک وس وسے میرا
تیرے ہتھ وچ ہتھ ہوو میرا
تیرے تے اک وس وسے میرا

میرے تی کوئی سوہنی مل جا جی
اوہ دل ہی دل ڈھڈکے نہ تیرا

دن تان میانو ڈسڈا ہر تھا تم
تے رتی سپنیہ ویچ وی
دن تان میانو ڈسڈا ہر تھا تم
تے رتی سپنیہ ویچ وی

نیرا عشق عین آپ نا پتا تینuو
مین تیرے ایج پچے نہ تککے مینو
نیرا عشق عین آپ نا پتا تینuو
مین تیرے ایج پچے نہ تککے مینو
نیرا عشق یا تون ، نیرا عشق یا تو

تحریر: گوری

Nira Ishq Lyrics in Telugu

హాన్ గూచీ పేయి మైనే నాయి రాఖ్ది
గాల్ నా కడే కరే మేరే హక్ డి
గూచీ పేయి మైనే నాయి రాఖ్ది
గాల్ నా కడే కరే మేరే హక్ డి

మేరే లియే ఏక్ పాల్ నా తేరే కో
గుట్ తే తేరే ఘాడి ఆ ఇక్ లక్ డి

తేరే లాయి సారీ దునియా గాడి మెయిన్
వె తు ని తక్దా మీను
హయే వె సారీ దునియా గాడి మెయిన్
వె తు ని తక్దా మీను

నీరా ఇష్క్ అన్ తు నా పాటా టీను
మెయిన్ తేరే ఆగే పిచే నా తక్కే మీను
నీరా ఇష్క్ అన్ తు నా పాటా టీను
మెయిన్ తేరే ఆగే పిచే నా తక్కే మీను

ఓహ్ మేరే దిల్ చ ఇక్కో రిజ్ ఏ
రిజ్ కర్డే పూరి కర్ దే మేరీ
మెయిన్ సారీ ఉమర్ లాయి బాంకె రహ్నా
రహనా ఏ గురి తేరి

ఓహ్ మేరే దిల్ చ ఎక్కో రిజ్ ఏ
రిజ్ కర్డే పూరి కర్ దే మేరీ
మెయిన్ సారీ ఉమర్ లాయి బాంకె రహ్నా
రహనా ఏ గురి తేరి

వె కిట్టే రెహ్నే ఏ, వె కిట్టే రహ్నే ఏ
వె కి నా బెహ్నా ఏ, వె కి నా బెహ్నే ఏ
కిట్టే రెహ్నే, కివిన్ నా బెహ్నే
ఏక్ బారి దాస్ జా సాను

నీరా ఇష్క్ అన్ తు, ఇష్క్ ఏన్ తు
ఇష్క్ అన్ తు, ఇష్క్ ఏన్ తు
నీరా ఇష్క్ అన్ తు, ఇష్క్ ఏన్ తు
ఇష్క్ అన్ తు, ఇష్క్ ఏన్…

తేరే హాత్ విచ్ హాత్ హోవ్ మేరా
తేరే తే ఏక్ వాస్ హోవే మేరా
తేరే హాత్ విచ్ హాత్ హోవ్ మేరా
తేరే తే ఏక్ వాస్ హోవే మేరా

మేరే తే కోయి సోహ్ని మిల్ జా జె
ఓహ్ దిల్ హాయ్ దిల్ ధడ్కే నా తేరా

దిన్నే టాన్ మీను డిస్డా హర్ థాన్ తు
తే రాతి సుప్నియా విచ్ వి తు
దిన్నే టాన్ మీను డిస్డా హర్ థాన్ తు
తే రాతి సుప్నియా విచ్ వి తు

నీరా ఇష్క్ అన్ తు నా పాటా తైను
మెయిన్ తేరే ఆగే పిచే నా తక్కే మీను
నీరా ఇష్క్ అన్ తు నా పాటా తైను
మెయిన్ తేరే ఆగే పిచే నా తక్కే మీను
నీరా ఇష్క్ యా తు, నీరా ఇష్క్ యా తు

రచన: గురి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *